CEO ELSA: “MBA là khoảng lặng để nhìn nhận bản thân”

Hồi tưởng lại hành trình học MBA, CEO ELSA Văn Đinh Hồng Vũ ví von cuộc sống như một con tàu, tốt nghiệp đại học rồi kiếm việc làm, phải là một công việc tốt, rồi thăng chức. Và cứ theo con đường ấy, mình sẽ quên mất rằng mình là ai, mình muốn làm gì, điểm mạnh của mình ở đâu.

“Hai năm học MBA, bên cạnh học thêm được những kiến thức, bạn bè mới, còn là khoảng lặng để Vũ hiểu chính mình. Ý thức mình muốn trở thành ai là điều quan trọng nhất trong cuộc đời để định hướng, để sau này mình không có chạy mãi theo con đường thành công theo hệ quy chiếu xã hội định sẵn: phải đi làm, phải kiếm tiền, phải thăng chức, phải lập gia đình.”