Sự kiện

Đã diễn ra:
09:30 | 26/03/2023

MBA Prep #10: Bàn về cải thiện năng lực quản trị nhân sự cùng PSO MBA

MBA Prep #10 được tổ chức với mong muốn đào tạo những nhà lãnh đạo tương lai có được năng lực quản trị con người xuất sắc.

MBA Prep #10: Bàn về cải thiện năng lực quản trị nhân sự cùng PSO MBA
Đã diễn ra:
10:00 | 25/03/2023

MBA Meetup: Sức bật – Sức bền trong hành trình chinh phục MBA

Đều là những nhà quản lí tại các tập đoàn đa quốc gia, hành trình chinh phục MBA của những khách mời gặp những khó khăn gì? Đâu là những giá trị từ những trải nghiệm đa ngành từ chương trình?

MBA Meetup: Sức bật – Sức bền trong hành trình chinh phục MBA
Đã diễn ra:
09:00 | 19/03/2023

MBA Talk #46: Am I ready for a digital transformation journey?

MBA Talk #46 is an offline seminar with two experts in the field of Management in Information Systems, discuss about digital transformation journey.

MBA Talk #46: Am I ready for a digital transformation journey?
Đã diễn ra:
09:00 | 12/03/2023

MBA Talk #45: OKR, KPI và kế hoạch tài chính – Kết nối để dẫn đến thành công trong kinh doanh

Tại MBA Talk #45, học viên sẽ cùng các diễn giả tìm hiểu về các chỉ số đo lường: OKR, KPI và vai trò của chúng trong lập kế hoạch tài chính.

MBA Talk #45: OKR, KPI và kế hoạch tài chính – Kết nối để dẫn đến thành công trong kinh doanh
Đã diễn ra:
09:00 | 05/03/2023

MBA Talk #42: Success with retail management systems

Tại MBA Talk #42, học viên có cơ hội ngắm nhìn bức tranh toàn cảnh về quản trị hệ thống bán lẻ, chia sẻ bởi những chuyên gia MIS đầu ngành.

MBA Talk #42: Success with retail management systems
Đã diễn ra:
13:30 | 04/03/2023

MBA Talk #40: Understanding key business drivers for decision making

Tại MBA Talk #40, học viên có cơ hội tìm hiểu toàn cảnh về key business drivers - những yếu tố hàng đầu quyết định hiệu suất doanh nghiệp.

MBA Talk #40: Understanding key business drivers for decision making
Đã diễn ra:
16:30 | 04/03/2023

MBA Talk #41: Effectively developing employer branding

MBA Talk #41 is an offline seminar with three experts in the field of HRM, discuss about how to effectively developing employer branding.

MBA Talk #41: Effectively developing employer branding