Hợp tác với Western Sydney Việt Nam

Western Sydney Việt Nam đã và đang xây dựng mối quan hệ mật thiết với các đối tác doanh nghiệp, bao gồm hơn 100 công ty và tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam nhằm mang đến nhiều lợi ích cho doanh nghiệp.

Doanh nghiệp

Các đối tác doanh nghiệp của Western Sydney Việt Nam là các công ty lớn và tập đoàn đa quốc gia.

Doanh nghiệp - Đại học Western Sydney
Doanh nghiệp - Đại học Western Sydney

Vì sao chọn sinh viên Western Sydney Việt Nam?

01

Kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn

02

Góc nhìn đa chiều và toàn diện về thị trường

03

Luôn đổi mới tư duy và không ngừng sáng tạo

04

Nắm bắt kịp thời xu hướng kinh doanh

05

Đam mê và nhiệt huyết với công việc

06

Thích ứng nhanh với môi trường đa văn hóa

Liên hệ với Western Sydney Việt Nam