Tuyển sinh

 1. Trang chủ
 2. Tuyển sinh

Kỳ tuyển sinh

Cử nhân Western Sydney

Tháng 3, Tháng 5, Tháng 9

Tìm hiểu thêm  

Chuyển tiếp du học đến Đại học Western Sydney

Tháng 3, Tháng 5, Tháng 9

Tìm hiểu thêm  

Thạc sĩ Kinh doanh Western Sydney MBA

Tháng 1, Tháng 4, Tháng 6, Tháng 10

Tìm hiểu thêm  

Thạc sĩ Kinh doanh MBA Talent

Học phí

Với mỗi chương trình, Western Sydney Việt Nam đều có những mức học bổng đầu vào giá trị dành cho sinh viên, học viên. Học bổng trở thành một trong những nguồn động lực để sinh viên, học viên tại Western Sydney Việt Nam phấn đấu hơn trên con đường thành công của mình.

Cử nhân Western Sydney
 • Số môn học: 24
 • Đơn giá môn học: 14,950,000 VND (~650$)
 • Tổng học phí: 358,800,000 VND* (~15,600$)
Chuyển tiếp du học đến Đại học Western Sydney

Giai đoạn 1

 • Địa điểm học: Western Sydney Việt Nam
 • Số môn học: 16 môn
 • Đơn giá môn học: 14.950.000 VND
 • Tổng học phí: 239.200.000 VND

Lưu ý:

 • Học phí trên chưa bao gồm chương trình tiếng Anh học thuật và được đóng trước mỗi học kỳ (3 học kỳ/năm).
 • Học phí có thể được điều chỉnh nhưng không vượt quá 10% mỗi năm.

Giai đoạn 2

 • Địa điểm học: Đại học Western Sydney (Úc)
 • Số môn học: 8 môn
 • Đơn giá môn học: 3.510 AUD
 • Tổng học phí (sau khi áp dụng học bổng ASEAN): 25.080 AUD

Lưu ý:

 • Biểu giá học phí áp dụng cho năm học 2021-2022. Số môn học có thể thay đổi tùy GPA Giai đoạn 1 và chuyên ngành đào tạo.
Thạc sĩ Kinh doanh Western Sydney MBA
 • Số môn học: 10 môn (100 tín chỉ)
 • Dự án kinh doanh (Business Project): 1 (20 tín chỉ)
 • Đơn giá môn học (10 tín chỉ): 27,600,000 VND (1,200 USD)
 • Tổng học phí: 331,200,000 VND (14,400 USD)
Thạc sĩ Kinh doanh MBA Talent
 • Số môn học: 10 môn (100 tín chỉ)
 • Dự án kinh doanh (Business Project): 1 (20 tín chỉ)
 • Đơn giá môn học (10 tín chỉ): 27,600,000 VND (1,200 USD)
 • Tổng học phí: 331,200,000 VND (14,400 USD)

Học bổng

Với mỗi chương trình, Western Sydney Việt Nam đều có những mức học bổng đầu vào giá trị dành cho sinh viên, học viên. Học bổng trở thành một trong những nguồn động lực để sinh viên, học viên tại Western Sydney Việt Nam phấn đấu hơn trên con đường thành công của mình.

Cử nhân Western Sydney

Địa điểm học: Western Sydney Việt Nam

 • Vice-Chancellor Scholarship: Học bổng 50% năm nhất cho sinh viên có chứng chỉ IELTS (Academic) 7.0 (các điểm thành phần không dưới 6.0) hoặc TOEFL iBT 94 (Viết: 24, Nói: 18, Đọc: 18 và Nghe: 18) hoặc có kết quả thi Placement test 82% hoặc tương đương và có điểm trung bình học tập lớp 12 từ 8.5 trở lên.
 • Dean Scholarship: Học bổng 30% năm nhất cho sinh viên có chứng chỉ IELTS (Academic) 6.5 (các điểm thành phần không dưới 6.0), TOEFL iBT 82 (Viết: 21, Nói: 18, Đọc: 13 và Nghe: 13) hoặc có kết quả thi Placement test 80% hoặc tương đương (*) và có điểm trung bình học tập lớp 12 từ 8.0 trở lên.
Thạc sĩ Kinh doanh Western Sydney MBA

Giai đoạn 1: Học tại Western Sydney Việt Nam

 • Đối với học viên nhập học kỳ tuyển sinh tháng 04.2021, tháng 06.2021, tháng10.2021: học bổng 25% học phí mỗi học kỳ.

Giai đoạn 2:

 • Học tại Western Sydney Việt Nam:
 • Đối với học viên nhập học kỳ tuyển sinh tháng 04.2021, tháng 06.2021, tháng10.2021: học bổng 25% học phí mỗi học kỳ.
 • Học tại Đại học Western Sydney (Úc):
 • Học bổng AU$5,000: Học viên hoàn tất bốn môn giai đoạn 1 với điểm trung bình trên 75% và học chuyển tiếp giai đoạn 2 tại Úc trong 1 năm;
 • Học bổng AU$2,500: Học viên hoàn tất bốn môn giai đoạn 1 với điểm trung bình trên 75% và học chuyển tiếp giai đoạn 2 tại Úc trong 6 tháng.
 • Học bổng AU$3,000: Học viên hoàn tất bốn môn giai đoạn 1 và chuyển tiếp giai đoạn 2 tại Úc trong 1 năm;
 • Học bổng AU$1,500: Học viên hoàn tất bốn môn giai đoạn 1 và chuyển tiếp giai đoạn 2 tại Úc trong 6 tháng.
Chuyển tiếp du học đến Đại học Western Sydney

Giai đoạn 1

Địa điểm học: Western Sydney Việt Nam

 • Giảm 50% học phí: Xét điểm trung bình lớp 12 từ 8.5 trở lên và có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 6.5 (Các điểm thành phần không dưới 6.0)
 • Giảm 30% học phí: Xét điểm trung bình lớp 12 từ 8.0 trở lên và có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 6.0 (Các điểm thành phần không dưới 5.0)

Lưu ý: Chính sách học bổng trên không áp dụng cho chương trình tiếng Anh học thuật.

Giai đoạn 2

Địa điểm học: Đại học Western Sydney (Úc)

 • Học bổng 3.000 AUD. Áp dụng cho tất cả sinh viên.
 • Học bổng 5.000 AUD. Áp dụng cho sinh viên có GPA Giai đoạn 1 đạt 7.5 trở lên.

Lưu ý: Mức học bổng trên áp dụng cho năm học 2021-2022 và có thể được điều chỉnh hằng năm.

Thạc sĩ Kinh doanh MBA Talent

Đối tượng:

 • Thí sinh tự do đoạt giải cuộc thi MBA Talent được tổ chức hằng năm
 • Các ứng viên xuất sắc đến từ các tập đoàn lớn, công ty đa quốc gia do doanh nghiệp đề cử, với điều kiện vượt qua vòng kiểm tra trình độ tiếng Anh và phỏng vấn của Ban tổ chức cuộc thi MBA Talent

Cơ cấu học bổng

 • Học bổng 100% chương trình Thạc sĩ Kinh doanh MBA Talent của Đại học Western Sydney (tương đương $14,400 USD).
 • Học bổng 50% chương trình Thạc sĩ Kinh doanh MBA Talent của Đại học Western Sydney.

Trả góp - Vay học tập