Tuyển sinh

 1. Trang chủ
 2. Tuyển sinh

Kỳ tuyển sinh

Cử nhân Western Sydney

Tháng 3, Tháng 5, Tháng 9

Tìm hiểu thêm  

Western Sydney Global Pathways

Tháng 3, Tháng 5, Tháng 9

Tìm hiểu thêm  

Thạc sĩ Kinh doanh Western Sydney MBA

Tháng 1, Tháng 4, Tháng 6, Tháng 10

Tìm hiểu thêm  

Thạc sĩ Kinh doanh MBA Talent

Học phí

Với mỗi chương trình, Western Sydney Việt Nam đều có những mức học bổng đầu vào giá trị dành cho sinh viên, học viên. Học bổng trở thành một trong những nguồn động lực để sinh viên, học viên tại Western Sydney Việt Nam phấn đấu hơn trên con đường thành công của mình.

Cử nhân Western Sydney
 • Số môn học: 24
 • Đơn giá môn học: 16,100,000 VND (~950$)
 • Tổng học phí: 386,400,000 VND* (~22,700$)
Western Sydney Global Pathways

Giai đoạn 1

 • Địa điểm học: Western Sydney Việt Nam
 • Số môn học: 8-16 môn
 • Đơn giá môn học: 16.100.000 VND

Giai đoạn 2

 • Địa điểm học: Western Sydney Úc
 • Số môn học: 8-16 môn
 • Đơn giá môn học: Xem tại link

Lưu ý: Các mức học phí nói trên áp dụng cho năm 2022 và có thể được điều chỉnh hằng năm theo chính sách của trường.

Thạc sĩ Kinh doanh Western Sydney MBA
 • Số môn học: 10 môn (100 tín chỉ)
 • Dự án kinh doanh (Business Project): 1 (20 tín chỉ)
 • Đơn giá môn học (10 tín chỉ): 27,600,000 VND (1,200 USD)
 • Tổng học phí: 331,200,000 VND (14,400 USD)
Thạc sĩ Kinh doanh MBA Talent
 • Số môn học: 10 môn (100 tín chỉ)
 • Dự án kinh doanh (Business Project): 1 (20 tín chỉ)
 • Đơn giá môn học (10 tín chỉ): 27,600,000 VND (1,200 USD)
 • Tổng học phí: 331,200,000 VND (14,400 USD)

Học bổng

Với mỗi chương trình, Western Sydney Việt Nam đều có những mức học bổng đầu vào giá trị dành cho sinh viên, học viên. Học bổng trở thành một trong những nguồn động lực để sinh viên, học viên tại Western Sydney Việt Nam phấn đấu hơn trên con đường thành công của mình.

Cử nhân Western Sydney

Địa điểm học: Western Sydney Việt Nam

 • Chancellor’s Scholarship – Học bổng 50%
 1. Học viên có chứng chỉ IELTS (Academic) 8.0 (các điểm thành phần không dưới 6.0) hoặc TOEFL iBT 110 (Viết: 24, Nói: 18, Đọc: 18 và Nghe: 18) hoặc có kết quả thi Versant test 78/80 hoặc tương đương (*) VÀ; Có điểm trung bình học tập lớp 12 từ 8.5 trở lên; HOẶC
 2. Học viên có chứng chỉ IELTS (Academic) 8.5 (các điểm thành phần không dưới 6.0) hoặc TOEFL iBT 115 (Viết: 24, Nói: 18, Đọc: 18 và Nghe: 18) hoặc tương đương (*) VÀ; Có điểm trung bình học tập lớp 12 trong khoảng từ 8.0 đến 8.4.
 • Vice-Chancellor Scholarship – Học bổng 40%
 1. Học viên có chứng chỉ IELTS (Academic) 7.5 (các điểm thành phần không dưới 6.0) hoặc TOEFL iBT 102 (Viết: 24, Nói: 18, Đọc: 18 và Nghe: 18) hoặc tương đương (*) VÀ; Có điểm trung bình học tập lớp 12 từ 8.5 trở lên; HOẶC
 2. Học viên có chứng chỉ IELTS (Academic) 8.0 (các điểm thành phần không dưới 6.0) hoặc TOEFL iBT 110 (Viết: 24, Nói: 18, Đọc: 18 và Nghe: 18) hoặc có kết quả thi Versant test 78/80 hoặc tương đương (*) VÀ; Có điểm trung bình học tập lớp 12 trong khoảng từ 8.0 đến 8.4.
Thạc sĩ Kinh doanh Western Sydney MBA

Giai đoạn 1: Học tại Western Sydney Việt Nam

 • Đối với học viên nhập học kỳ tuyển sinh tháng 04.2021, tháng 06.2021, tháng10.2021: học bổng 25% học phí mỗi học kỳ.

Giai đoạn 2:

 • Học tại Western Sydney Việt Nam:
 • Đối với học viên nhập học kỳ tuyển sinh tháng 04.2021, tháng 06.2021, tháng10.2021: học bổng 25% học phí mỗi học kỳ.
 • Học tại Đại học Western Sydney (Úc):
 • Học bổng AU$5,000: Học viên hoàn tất bốn môn giai đoạn 1 với điểm trung bình trên 75% và học chuyển tiếp giai đoạn 2 tại Úc trong 1 năm;
 • Học bổng AU$2,500: Học viên hoàn tất bốn môn giai đoạn 1 với điểm trung bình trên 75% và học chuyển tiếp giai đoạn 2 tại Úc trong 6 tháng.
 • Học bổng AU$3,000: Học viên hoàn tất bốn môn giai đoạn 1 và chuyển tiếp giai đoạn 2 tại Úc trong 1 năm;
 • Học bổng AU$1,500: Học viên hoàn tất bốn môn giai đoạn 1 và chuyển tiếp giai đoạn 2 tại Úc trong 6 tháng.
Western Sydney Global Pathways

Giai đoạn 1: Học tại Việt Nam

 • Học bổng Năm 1 (Áp dụng cho 8 môn học đầu tiên): Giảm 20%-50% học phí. Xét kết quả học tập bậc THPT và có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS (Academic) 6.0 (các điểm thành phần 5.5) trở lên.

 • Học bổng Năm 2 (Áp dụng cho 4-8 môn học tiếp theo): Giảm 30%-50% học phí. Xét kết quả học tập 8 môn học đầu tiên trong năm 1 và có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế PTE tăng ít nhất 1 bậc so với trình độ tiếng Anh đầu vào Giai đoạn 1.

Giai đoạn 2: Học tại Đại học nước ngoài

 • Học bổng 3.000 AUD hằng năm. (Áp dụng cho tất cả sinh viên)

 • Học bổng 6.000 AUD hằng năm. (Áp dụng cho sinh viên có GPA Giai đoạn 1 đạt 7.5 trở lên)

Lưu ý: Các mức học bổng nói trên áp dụng cho năm 2022 và có thể được điều chỉnh hằng năm theo chính sách của trường.

Thạc sĩ Kinh doanh MBA Talent

Đối tượng:

 • Thí sinh tự do đoạt giải cuộc thi MBA Talent được tổ chức hằng năm
 • Các ứng viên xuất sắc đến từ các tập đoàn lớn, công ty đa quốc gia do doanh nghiệp đề cử, với điều kiện vượt qua vòng kiểm tra trình độ tiếng Anh và phỏng vấn của Ban tổ chức cuộc thi MBA Talent

Cơ cấu học bổng

 • Học bổng 100% chương trình Thạc sĩ Kinh doanh MBA Talent của Đại học Western Sydney (tương đương $14,400 USD).
 • Học bổng 50% chương trình Thạc sĩ Kinh doanh MBA Talent của Đại học Western Sydney.

Trả góp - Vay học tập