TUYỂN SINH CỬ NHÂN

Cử nhân Kinh doanh WESTERN SYDNEY BBUS

Chương trình Cử nhân Kinh doanh Western Sydney BBUS được đào tạo 100% bằng Tiếng Anh bởi Viện ISB – Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hợp tác cùng Đại học Western Sydney (Úc).

NỘP HỒ SƠ & NHẬP HỌC

ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN SINH

Điều kiện học thuật

  • Xét điểm trung bình lớp 12; VÀ
  • Trúng tuyển kỳ thi đánh giá năng lực đầu vào do Đại học Western Sydney và Viện ISB tổ chức; HOẶC
  • Chuyển tiếp từ các trường Đại học khác (xét cụ thể).

Điều kiện Tiếng Anh

  • Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.5 (điểm Writing >= 5.0); HOẶC
  • Đạt kết quả 60% kết quả kỳ thi tiếng Anh đầu vào do Đại học Western Sydney tôt chức tại Viện ISB.

>> Đăng ký yêu cầu tư vấn chương trình Cử nhân Kinh doanh Western Sydney BBUS