Thạc sĩ Kinh doanh PSO MBA

  1. Trang chủ
  2. Thạc sĩ Kinh doanh PSO MBA
Học viên có độ tuổi trung bình 26 tuổi
Học viên có kinh nghiệm làm việc từ 2 đến 7 năm
84% học viên đang làm việc ở các công ty đa quốc gia

Thạc sĩ Kinh doanh PSO MBA dành cho học viên đang mong muốn tìm kiếm một chương trình MBA quốc tế tại Việt Nam từ trường đại học hàng đầu thế giới nhằm trang bị cho học viên kiến thức kinh doanh hiện đại và công nghệ để giải quyết các thách thức kinh doanh phức tạp. Từ đó, học viên trở thành những nhà lãnh đạo tương lai có ảnh hưởng và tạo ra sự thay đổi có ý nghĩa.

>>> Tìm hiểu ngay chương trình Thạc sĩ Kinh doanh PSO MBA

Lắng nghe chia sẻ từ học viên MBA

Phan Như Ngọc – Giám đốc quản lý dự án tại ADK Advertising Việt Nam | MBA Alumni

Ngô Quốc Tiến – Shopper Marketing Assistant Manager tại Unilever Việt Nam | MBA Alumni

Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên là các chuyên gia trong các lĩnh vực đến từ các công ty MNCs và giáo sư các trường đại học hàng đầu của Úc và Mỹ, với học vị từ bậc Tiến sĩ (PhD) trở lên, dày dạn kinh nghiệm cả về giảng dạy lẫn thực tiễn trong môi trường kinh doanh toàn cầu.

Trần Hà Minh Quân

Phó Giáo sư - Tiến sĩ Kinh doanh

Douglas Monroe Foster

Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh

Phan Thị Minh Thư

Tiến sĩ Kinh doanh

Đoàn Anh Tuấn

Phó Giáo sư - Tiến sĩ Tài chính

Peter Michael Saram

Chuyên gia về chuyển đổi kinh doanh

Ngô Viết Liêm

Phó giáo sư - Tiến sĩ Marketing

Nika Salvetti

Tiến sĩ về Phát Triển Bền Vững – Lãnh Đạo & Trách Nhiệm Xã Hội của Doanh Nghiệp

James Lawrence Weisman

Tiến sĩ Luật Kinh doanh, Thương mại

Ng Eng Wan

Thạc sĩ Tài chính

Học MBA quốc tế
Ngay tại Việt Nam

Hãy đăng ký nhận tư vấn về chương trình Thạc sĩ Kinh doanh PSO MBA!

Đăng ký tư vấn