Thạc sĩ Kinh doanh MBA Talent

 1. Trang chủ
 2. Thạc sĩ Kinh doanh MBA Talent
Học viên có độ tuổi trung bình từ 23 tuổi đến 33 tuổi
Học viên có kinh nghiệm làm việc từ 3 đến 7 năm
Alumni đến từ hơn 50 công ty đa quốc gia/tập đoàn lớn

Học viên của chương trình Thạc sĩ Kinh doanh MBA Talent là những đại diện xuất sắc từ những công ty lớn tại Việt Nam & các tập đoàn đa quốc gia được đề cử từ công ty, hay các thí sinh được tuyển chọn qua cuộc thi MBA Talent được tổ chức bởi Western Sydney Việt Nam.

Vì sao chọn MBA Talent?

Trở thành đại diện công ty, tập đoàn hàng đầu Việt Nam tham gia khóa học MBA Talent.
Nhận bằng cấp chuẩn quốc tế, có giá trị toàn cầu từ Đại học Top 300 - 1.2% thế giới.
Cơ hội nhận học bổng MBA Talent từ Western Sydney Việt Nam có giá trị lên đến 14,400 USD.
Học viên đến từ nhiều lĩnh vực, ngành nghề và đang là nhân viên cấp cao, quản lý trong doanh nghiệp
Kết hợp giữa lý thuyết & thực hành thông qua những tình huống, dự án kinh doanh thực tiễn.
Đội ngũ giảng viên là các giáo sư từ Úc, Mỹ, là chuyên gia trong lĩnh vực kinh doanh.

Chia sẻ từ học viên MBA

Trương Thị Thanh Nhàn – Senior Brand Manager tại Nestle Việt Nam | MBA Alumni

Nguyễn Quốc Tiến – Country Digital Customer Experience Lead tại Schneider Electric Việt Nam | MBA Alumni

Chương trình học MBA

PRE.MBA (Nếu có)

Các học viên MBA tương lai sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về kinh tế trong khóa học ngắn nếu tốt nghiệp Cử nhân các chuyên ngành khác không phải về kinh tế.

Giai đoạn 1

Thời gian học: 6 tháng

Học viên MBA Talent sẽ tập trung học 4 môn nền tảng để nắm bắt các nguyên lý, quy trình và khái niệm quan trọng trong quản trị kinh doanh, sẵn sàng cho giai đoạn 2.

Môn học: Economics

 • Phát triển nhận thức tối cần thiết về những sự khác biệt quan trọng giữa các dòng tư tưởng kinh tế chính;
 • Hiểu được nền tảng quan trọng của những dòng tư tưởng kinh tế khác nhau;
 • Đánh giá nhận thức của các nhà kinh tế về kết quả hoạt động của các chức năng của thị trường và ý nghĩa của những nhận thức này đối với các khuyến nghị chính sách khác nhau;
 • Áp dụng các nguyên lý kinh tế để giải quyết các vấn đề về môi trường và xã hội xuất phát từ hoạt động kinh tế và hành vi ứng xử của các doanh nghiệp;
 • Hiểu được động lực kinh tế vĩ mô của nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh hoạt động của nền kinh tế toàn cầu.

Môn học: Integrated Business Experience

 • Xem xét cả khuôn khổ lý thuyết và thực tiễn được sử dụng để xác định và giải quyết các vấn đề chiến lược mà các doanh nghiệp phải đối mặt;
 • Tạo chiến lược cho doanh nghiệp để đạt được lợi thế cạnh tranh, tích hợp các cân nhắc liên ngành và sự xem xét của các bên liên quan;
 • Lập kế hoạch chi tiết hành động quản lý để thực hiện chiến lược trong việc thay đổi tình huống kinh doanh;
 • Cân bằng các yếu tố trong việc thực thi cạnh tranh trong tổ chức trong quá trình tạo ra và thực hiện chiến lược.

Môn học: Financial Report for Decision Making

 • Giải thích các thuật ngữ và khái niệm cơ bản của cả kế toán tài chính và kế toán quản trị cho phép diễn giải thông tin trong báo cáo tài chính;
 • Xác định vai trò và hạn chế của báo cáo tài chính có mục đích chung trong việc cung cấp thông tin cho việc ra quyết định;
 • Sử dụng các công cụ phân tích tài chính để đánh giá các báo cáo tài chính bên ngoài về hiệu suất, vị trí và yêu cầu vốn lưu động;
 • Áp dụng các khái niệm hành vi chi phí và các hệ thống chi phí khác nhau để ra quyết định;
 • Thể hiện sự hiểu biết về tầm quan trọng của ngân sách đối với việc lập kế hoạch và kiểm soát;
 • Phân tích báo cáo kế toán nội bộ để đánh giá hiệu suất hoạt động của doanh nghiệp.

Môn học: Contemporary People Management

 • Hiểu kiến ​​thức cơ bản về chiến lược quản trị nguồn nhân lực và đóng góp của nó vào hiệu suất hoạt động của tổ chức; và về những khó khăn trong việc áp dụng quản trị nguồn nhân lực trong thực tế;
 • Tìm hiểu và cải thiện các kỹ năng nhận thức (phân tích nhân sự) ở các cấp độ khác nhau trong tổ chức;
 • Học và thực hành các kỹ thuật trong quản trị nguồn nhân lực, như phân tích công việc, phỏng vấn tuyển chọn, đào tạo, đánh giá, quản lý lương thưởng và lợi ích, v.v.. ;
 • Hiểu được sự phát triển của các phương pháp trong việc quản lý con người và sự nâng cao của quản trị nguồn nhân lực;
 • Cải thiện các kỹ năng mềm như: kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, ra quyết định, làm việc nhóm, v.v..
Giai đoạn 2

Thời gian học: 6 tháng

Học viên sẽ tiếp tục chọn học 6 môn chuyên ngành ở lĩnh vực mình mong muốn để đi sâu hơn vào từng khía cạnh của việc kinh doanh, tập trung vào giải quyết vấn đề thực tiễn của Doanh nghiệp. Học viên MBA sẽ được tiếp xúc với hàng trăm case study thực tế với kinh nghiệm chia sẻ của các Giáo sư – Tiến sĩ hàng đầu.

Môn học: Corporate Finance

 • Hiểu và áp dụng các khái niệm và lý thuyết cơ bản của tài chính doanh nghiệp;
 • Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tài chính của công ty;
 • Sử dụng các kỹ thuật tài chính để đánh giá tài sản tài chính và hoạt động đầu tư của doanh nghiệp;
 • Áp dụng các công cụ tài chính để quản lý rủi ro trong doanh nghiệp;
 • Hiểu các quyết định tài chính của công ty trong bối cảnh doanh nghiệp Úc.

Môn học: Frontiers of Branding

 • Phân tích chuyên sâu vai trò của các chiến lược quản lý thương hiệu sáng tạo trong định hướng và duy trì lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh tiến hóa công nghệ;
 • Đồng sản xuất một cách hiệu quả các chiến lược thương hiệu thay thế và cách ứng dụng của chúng;
 • Phân tích cách cộng đồng thương hiệu tác động đến quyết định thương hiệu;
 • Phát triển và áp dụng các số liệu phù hợp để đo lường hiệu suất thương hiệu.

Môn học: Digital Marketing

 • Phân tích khuôn khổ lý thuyết của digital marketing;
 • Đánh giá hành vi tiêu dùng kỹ thuật số trong bối cảnh chiến lược marketing;
 • Áp dụng kiến ​​thức nguyên tắc để tạo ra một chiến dịch digital marketing;
 • Thể hiện khả năng theo dõi và đánh giá hiệu suất của một chiến dịch;
 • Phân tích tính minh bạch kỹ thuật số, quản trị dữ liệu và chính sách.

Môn học: Business Operation & Logistic

 • Mô tả vai trò quan trọng của việc vận hành và quản lý hậu cần trong hoạt động kinh doanh.;
 • Giải thích sự tương tác giữa quản lý vận hành và hậu cần và các khía cạnh khác của doanh nghiệp kinh doanh với quan điểm quản lý các ưu tiên cạnh tranh và năng lực để cạnh tranh lâu dài;
 • Đánh giá các đặc điểm của việc vận hành và môi trường hậu cần khác nhau và truy cập tác động mới của chúng đối với kinh doanh;
 • Xác định và áp dụng một loạt các kỹ thuật định lượng/ định tính mới nhất để giải quyết các vấn đề quản lý vận hành/ hậu cần và diễn giải kết quả từ góc độ quản lý kinh doanh;
 • Áp dụng các kỹ năng cần thiết để thiết kế, phát triển và cải thiện hoạt động và hệ thống hậu cần;
 • Xác định và phân tích các tình huống kinh doanh và cảm thấy tự tin khi đưa ra và thực hiện các quyết định dựa trên phân tích định lượng/định tính, xem xét hoạt động marketing, các yếu tố hành vi, chính trị và cân nhắc các yếu tố tài chính;
 • Phân tích các tính năng chính của việc vận hành và quản lý hậu cần toàn cầu và thảo luận sâu về tính liên quan, cân nhắc của người quản lý, các lợi thế và những mặt hạn chế.

Môn học: Project Management

 •  Hiểu kiến ​​thức cơ bản về chiến lược quản trị nguồn nhân lực và đóng góp của nó vào hiệu suất hoạt động của tổ chức; và về những khó khăn trong việc áp dụng quản trị nguồn nhân lực trong thực tế;
 • Tìm hiểu và cải thiện các kỹ năng nhận thức (phân tích nhân sự) ở các cấp độ khác nhau trong tổ chức;
 • Học và thực hành các kỹ thuật trong quản trị nguồn nhân lực, như phân tích công việc, phỏng vấn tuyển chọn, đào tạo, đánh giá, quản lý lương thưởng và lợi ích, v.v..;
 • Hiểu được sự phát triển của các phương pháp trong việc quản lý con người và sự nâng cao của quản trị nguồn nhân lực;
 • Cải thiện các kỹ năng mềm như: kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, ra quyết định, làm việc nhóm, v.v..

Môn học: Leading Contemporary Organisation

 • Xác định các năng lực chủ chốt, quy trình và thách thức quan trọng để lãnh đạo hiệu quả;
 • Chứng minh tầm quan trọng của các giá trị và đạo đức trong lãnh đạo;
 • Áp dụng các kỹ năng tối quan trọng, có cân nhắc và sáng tạo vào các quy trình lãnh đạo;
 • Dự báo các vấn đề liên quan và năng lực lãnh đạo trong tương lai;
 • Thiết kế chương trình phát triển lãnh đạo để giải quyết các vấn đề lãnh đạo hiện tại và tương lai.

Dự án Kinh doanh: Problem Solving in Organization

Môn học cung cấp cơ hội để học viên vận dụng kiến thức và kỹ năng đã tích lũy trong các môn học trước đó để xử lý một vấn đề kinh doanh thực tế. Đây là một dự án học dựa trên thực hành cùng với việc học viên phối hợp chặt chẽ với một tổ chức doanh nghiệp để thực hiện một nhiệm vụ nào đó cho doanh nghiệp này.

Trở thành học viên MBA Talent!

Đăng ký nhận từ vấn từ đội ngũ Western Sydney Việt Nam.

Đăng ký tư vấn

Tuyển sinh & Nhập học

Kỳ tuyển sinh tháng 10.2021

Hạn nộp hồ sơ: 

Ngày nhập học (Dự kiến): 

Điều kiện đặc biệt:

 • Ứng viên được công ty hiện đang công tác đề cử và vượt qua kỳ tuyển chọn từ Hội đồng tuyển sinh bao gồm: kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Anh và phỏng vấn, hoặc
 • Ứng viên tham dự kỳ thi năng lực tổ chức bởi Viện ISB bao gồm: bài kiểm tra IQ, duyệt CV và phỏng vấn

Điều kiện học thuật:

 • Tốt nghiệp chương trình Cử nhân hoặc cao hơn, chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực kinh doanh tại một trường Đại học được công nhận, hoặc
 • Tốt nghiệp chương trình Cử nhân với chuyên ngành không liên quan đến lĩnh vực kinh tế và có chứng chỉ PreMBA về Quản trị Kinh doanh do Viện ISB cấp

Điều kiện Tiếng Anh:

Giai đoạn 1:

 • Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS Academic 6.0 (điểm Writing không dưới 5.0); hoặc
  - Đạt ít nhất 70% bài thi tiếng Anh đầu vào do Đại học Western Sydney và Viện ISB tổ chức; hoặc
 • Tốt nghiệp chương trình Cử nhân của một trường Đại học được công nhận tại quốc gia nói tiếng Anh trong vòng 02 năm kể từ ngày nhập học (tùy trường hợp cụ thể).

Giai đoạn 2:

 • Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS Academic 6.5 (các điểm thành phần không dưới 6.0); hoặc
 • Đạt ít nhất 80% bài thi tiếng Anh đầu vào do Đại học Western Sydney và Viện ISB tổ chức; hoặc
 • Tốt nghiệp chương trình Cử nhân của một trường Đại học được công nhận tại quốc gia nói tiếng Anh trong vòng 02 năm kể từ ngày nhập học (tùy trường hợp cụ thể).

Hồ sơ xét tuyển

 • Đơn đăng ký xét tuyển (theo mẫu)
 • 02 bản sao công chứng bằng Đại học
 • 02 bản sao công chứng bảng điểm Đại học
 • Bản sao công chứng Chứng chỉ tiếng Anh (Academic IELTS, TOEFL) (nếu có)
 • Lý lịch học viên
 • Giấy khám sức khỏe
 • 02 ảnh 4×6 (có ghi họ và tên, ngày sinh ở phía sau ảnh)
 • Bản sao công chứng Chứng minh nhân dân

Học phí

 • Số môn học: 10 môn (100 tín chỉ)
 • Dự án kinh doanh (Business Project): 1 (20 tín chỉ)
 • Đơn giá môn học (10 tín chỉ): 27,600,000 VND (1,200 USD)
 • Tổng học phí: 331,200,000 VND (14,400 USD)
 • Các môn cơ sở và chuyên ngành: 10 tín chỉ/ môn, riêng môn Dự án Kinh doanh (Business Project): 20 tín chỉ/ môn.

Lưu ý: Học phí trên chưa bao gồm học phí chương trình tiếng Anh học thuật và được đóng trước mỗi học kỳ theo số môn học đăng kỳ của từng kỳ. Học phí có thể được điều chỉnh nhưng không vượt quá 10% mỗi năm.

Học bổng Asean Talent

Đối tượng

 • Thí sinh tự do đoạt giải cuộc thi MBA Talent được tổ chức hằng năm
 • Các ứng viên xuất sắc đến từ các tập đoàn lớn, công ty đa quốc gia do doanh nghiệp đề cử, với điều kiện vượt qua vòng kiểm tra trình độ tiếng Anh và phỏng vấn của Ban tổ chức cuộc thi MBA Talent

Cơ cấu học bổng

 • Học bổng 100% chương trình Thạc sĩ Kinh doanh MBA Talent của Đại học Western Sydney (tương đương $14,400 USD).
 • Học bổng 50% chương trình Thạc sĩ Kinh doanh MBA Talent của Đại học Western Sydney.

Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên là các chuyên gia trong các lĩnh vực đến từ các công ty MNCs và giáo sư các trường đại học hàng đầu của Úc và Mỹ, với học vị từ bậc Tiến sĩ (PhD) trở lên, dày dạn kinh nghiệm cả về giảng dạy lẫn thực tiễn trong môi trường kinh doanh toàn cầu.

Trần Hà Minh Quân

Phó Giáo sư - Tiến sĩ Kinh doanh

Douglas Monroe Foster

Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh

Phan Thị Minh Thư

Tiến sĩ Kinh doanh

Đoàn Anh Tuấn

Tiến sĩ Tài chính

Peter Michael Saram

Chuyên gia về chuyển đổi kinh doanh

Ngô Viết Liêm

Phó giáo sư - Tiến sĩ Marketing

Nika Salvetti

Tiến sĩ Kinh tế

James Lawrence Weisman

Tiến sĩ Luật Kinh doanh, Thương mại

Ng Eng Wan

Thạc sĩ Tài chính

Học viên MBA Talent đến từ đâu?

Học viên MBA Talent là những cá nhân xuất sắc đến từ hơn 50 công ty đa quốc gia, tập đoàn lớn trong và ngoài nước.

Gặp gỡ Học viên & Alumni

Tìm hiểu chương trình
MBA Talent

Hãy đăng ký nhận tư vấn từ đội ngũ Westerm Sydney Việt Nam.

Đăng ký tư vấn