Chia sẻ từ Sinh viên & Alumni

  1. Trang chủ
  2. Sinh viên hiện tại
  3. Chia sẻ từ Sinh viên & Alumni

Western Sydney Việt Nam là nơi đào tạo ra những tài năng trẻ có năng lực phù hợp và đáp ứng các yêu cầu tuyển dụng của các tập đoàn đa quốc gia – là bệ phóng phát triển con đường sự nghiệp của bạn.

Chương trình Cử nhân

60% Tân sinh viên có điểm IELTS từ 6.5 trở lên và điểm trung bình THPT trên 8.0
80% Alumni hiện đang làm việc ở các công ty đa quốc gia, tập đoàn lớn

Sinh viên hiện tại

Cựu sinh viên

Trở thành sinh viên
Western Sydney ngay hôm nay!

Tìm hiểu chương trình Cử nhân tại Western Sydney Việt Nam.

Tìm hiểu chương trình cử nhân

Chương trình Thạc sĩ

9/10 Nhà tuyển dụng hài lòng với chất lượng đầu ra của học viên Western Sydney Việt Nam
50+ Doanh nghiệp lớn tín nhiệm mạng lưới Alumni Western Sydney Việt Nam

Học viên hiện tại

Cựu học viên

Thăng tiến nhanh trên con đường sự nghiệp với tấm bằng MBA!

Tìm hiểu chương trình Thạc sĩ tại Western Sydney Việt Nam.

Tìm hiểu chương trình thạc sĩ