HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ

Cử nhân Kinh doanh Western Sydney BBUS

thời gian NỘP HỒ SƠ & NHẬP HỌC

 • Nộp hồ sơ: Từ tháng 11/2019 – tháng 9/2020
 • Xét tuyển & Thi ĐGNL: Tháng 6 -> 8/2020
 • Nhập học: Tháng 9/2020

HỒ SƠ TUYỂN SINH

 • Đơn đăng ký xét tuyển (theo mẫu)
 • Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời
 • Bản sao công chứng Học bạ THPT
 • Bản sao công chứng Kết quả học tập (Bảng điểm và đề cương môn học) nếu chuyển từ trường khác
 • Bản sao công chứng Chứng chỉ tiếng Anh (Academic IELTS, TOEFL) (nếu có)
 • Bản sao công chứng Giấy khai sinh hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu
 • Ba (03) ảnh 4×6 (có ghi họ và tên, ngày sinh ở phía sau ảnh)
 • Bản gốc Giấy khám sức khỏe Đơn xin học bổng (nếu có)

THẠC SĨ KINH DOANH WESTERN SYDNEY MBA

THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ & NHẬP HỌC

 • Nhận hồ sơ: Tháng 3/2020 – 12/2020
 • Thi tuyển & Nhập học: Hàng tháng

HỒ SƠ TUYỂN SINH

 • Đơn đăng ký xét tuyển (theo mẫu)
 • Lý lịch học viên
 • Hai (02) bảng sao công chứng Bằng tốt nghiệp đại học
 • Hai (02) bảng sao công chứng bảng điểm đại học
 • Bản gốc Giấy khám sức khỏe
 • Hai (02) ảnh 4×6 (có ghi họ và tên, ngày sinh ở phía sau ảnh)
 • Bản sao công chứng Chứng chỉ tiếng Anh (Academic IELTS, TOEFL) (nếu có)
 • Bản sao công chứng Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu

THẠC SĨ KINH DOANH MBA VENTURE

THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ & NHẬP HỌC

 • Nhận hồ sơ: Tháng 3/2020 – 12/2020
 • Thi tuyển & Nhập học: Hàng tháng

HỒ SƠ TUYỂN SINH

 • Đơn đăng ký xét tuyển (theo mẫu)
 • Lý lịch học viên
 • Hai (02) bảng sao công chứng Bằng tốt nghiệp đại học
 • Hai (02) bảng sao công chứng bảng điểm đại học
 • Bản gốc Giấy khám sức khỏe
 • Hai (02) ảnh 4×6 (có ghi họ và tên, ngày sinh ở phía sau ảnh)
 • Bản sao công chứng Chứng chỉ tiếng Anh (Academic IELTS, TOEFL) (nếu có)
 • Bản sao công chứng Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu

THẠC SĨ KINH DOANH MBA TALENT

HỒ SƠ TUYỂN SINH

 • Đơn đăng ký xét tuyển (theo mẫu)
 • Lý lịch học viên
 • Hai (02) bảng sao công chứng Bằng tốt nghiệp đại học
 • Hai (02) bảng sao công chứng bảng điểm đại học
 • Bản gốc Giấy khám sức khỏe
 • Hai (02) ảnh 4×6 (có ghi họ và tên, ngày sinh ở phía sau ảnh)
 • Bản sao công chứng Chứng chỉ tiếng Anh (Academic IELTS, TOEFL) (nếu có)
 • Bản sao công chứng Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu