HỌC BỔNG ASEAN SCHOLARSHIP

Dựa trên kết quả của kỳ thi đánh giá năng lực dành cho chương trình Cử nhân kinh doanh Western Sydney BBUS, mỗi năm, Viện ISB sẽ chọn ra 20 thí sinh có kết quả thi cao nhất để trao 20 suất học bổng toàn phần.

  • Học bổng 50% năm nhất của chương trình Tốt nghiệp THPT với điểm trung bình lớp 12 từ 8.5 trở lên và có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 6.5 (Các điểm thành phần không dưới 6.0)
  • Học bổng 30% năm nhất của chương trình Tốt nghiệp THPT với điểm trung bình lớp 12 từ 8.0 trở lên và có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 6.0 (Các điểm thành phần không dưới 5.0)