ĐẠI HỌC WESTERN SYDNEY (ASEAN HUB)

Đại học Western Sydney là một trong những đại học công lập lớn nhất nước Úc với hơn 48,500 sinh viên và 3,300 nhân viên. Trường được chính thức công nhận danh vị trường Đại học từ năm 1989, tuy nhiên trường đã có bề dày lịch sử phát triển hơn 200 năm từ năm 1813. Cho đến nay, trường đã đào tạo thành công hơn 180,000 học viên và dần trở thành một lựa chọn học tập phổ biến cho các thế hệ trẻ đến từ hơn 70 quốc gia.

Là một trường Đại học trẻ, Đại học Western Sydney không ngừng cập nhật các phương pháp tiếp cận hiện đại cho công tác giảng dạy và nghiên cứu. Trường có liên kết chặt chẽ với nhiều học viện nghiên cứu cũng như các doanh nghiệp trong ngành để đảm bảo tài liệu học tập luôn bám sát và bắt kịp những xu hướng đang diễn ra trong thực tế. Nhờ phương châm giảng dạy và học tập có định hướng nghiên cứu và lấy sinh viên làm trung tâm, Đại học Western Sydney được các Hiệp hội quốc gia và quốc tế chính thức công nhận. Trường cũng đang trong quá trình xin công nhận của AACSB – tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục về kinh doanh danh tiếng của Mỹ.

Một số thành tựu nghiên cứu và giảng dạy của Western Sydney

Theo bảng xếp hạng thế giới của Times Higher Education

time higher education
  • Top 2% đại học trên thế giới
  • Top 300 đại học trên thế giới
  • Hạng 58 thế giới trong nhóm đại học dưới 50 năm tuổi đời
  • Hạng 70 khu vực châu Á – Thái Bình Dương

Theo bảng xếp hạng học thuật của Shanghai Rankings

  • Top 400 đại học trên thế giới

Theo bảng xếp hạng thế giới của Quacquarelli Symonds (QS)

  • Top 2% đại học trên thế giới
  • Top 80 thế giới trong nhóm đại học dưới 50 năm tuổi đời

Theo bảng xếp hạng nghiên cứu của Australian Research Council trực thuộc chính phủ Úc

  • Top 20 đại học ở Úc
  • Đạt hoặc trên chuẩn thế giới ở 85% lĩnh vực nghiên cứu