Cử nhân Western Sydney Ngành Marketing

Chương trình Cử nhân Western Sydney – Ngành Marketing sẽ giúp bạn xây dựng kiến thức nền tảng về kinh doanh và kiến thức chuyên sâu về hoạt động Marketing. Khóa học nhằm đào tạo những ứng viên có khả năng làm việc trong môi trường kinh tế, xã hội và công nghệ ngày càng phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động Marketing hiện đại.

Cấu trúc chương trình

Thời gian học: 1 – 2 năm

Môn học:

 • Academic and Business Skills
 • Principles of Economics
 • Principles of Accounting
 • Principles of Marketing
 • Principles of Management
 • Business Law
 • International Business
 • Statistics for Business
 • Human Resource Management
 • Marketing Research
 • Consumer Behaviour
 • Corporate Finance

Thời gian học: 1 – 1.5 năm

Môn học:

 • Enterprise, Innovation & Markets
 • Design Thinking for Creativity
 • The Service Enterprise
 • Marketing and Digital Communication
 • Strategic Brand Management
 • Customer Insights
 • Fundamentals of Marketing Analytics
 • Omnichannel Marketing
 • Strategic Marketing Management
 • Financial Institutions and Markets
 • Leadership and Entrepreneurship
 • Marketing Planning Project

Năng lực đầu ra của sinh viên

Sinh viên tốt nghiệp có thể thỏa mãn yêu cầu học thuật của chứng nhận Certified Practising Marketer, đồng thời có thể đăng ký làm thành viên của Học viện Marketing Úc và Cộng đồng Australia Marketing and Social Research (AMSRS). Với kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Marketing trong vòng 2 năm, bạn sẽ đủ điều kiện để đăng ký thành viên chính thức của Học viện này.

Triển vọng nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này có thể ứng tuyển vào các vị trí của tổ chức nhà nước và tư nhân ở những lĩnh vực chuyên môn sau:

 • Quản lý sản phẩm và thương hiệu
 • Quản trị hoạt động quảng cáo
 • Phân tích thị trường
 • Nghiên cứu thị trường
 • Quản trị Marketing
 • Tư vấn Marketing
 • Quản trị điều phối và logistics

Bắt đầu hành trình của bạn tại Western Sydney Việt Nam

Tìm hiểu lộ trình học tập và Điều kiện xét tuyển thẳng của chương trình Cử nhân Western Sydney.

Đăng ký tư vấn Download Brochure

Chuyển tiếp du học đến Đại học Western Sydney

Chương trình Chuyển tiếp du học đến Đại học Western Sydney dựa trên sự công nhận chuyển đổi tín chỉ giữa Viện ISB, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam và Đại học Western Sydney có tổng thời gian đào tạo là 3 năm với 10 chuyên ngành đào tạo về lĩnh vực kinh doanh.

Tìm hiểu thêm