Cử nhân Western Sydney
Ngành Kinh doanh quốc tế

Chương trình Cử nhân Western Sydney – Ngành Kinh doanh quốc tế với các môn học được thiết kế tập trung vào kiến thức kinh doanh chuyên sâu về khía cạnh quốc tế và cách vận hành hệ thống này trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Cấu trúc chương trình

Thời gian học: 1 – 2 năm

Môn học:

 • Academic and Business Skills          
 • Principles of Economics
 • Principles of Accounting          
 • Principles of Marketing            
 • Principles of Management  
 • Business Law                    
 • International Business 
 • Statistics for Business                    
 • Human Resource Management
 • Marketing Research        
 • Consumer Behaviour   
 • Corporate Finance

Thời gian học: 1 – 1.5 năm

Môn học:

 • Financial Institutions and Markets 
 • Enterprise, Innovation and Markets 
 • Managing in the Global Enviroment 
 • The Service Enterprise 
 • Globalisation and Sustainability 
 • Export Strategy and Applications 
 • The Markets of Asia 
 • International Marketing 
 • Design Thinking for Creativity 
 • Leadership and Entrepreneurship 
 • International Business Strategy 
 • International Business Project

Năng lực đầu ra của sinh viên

Trong môn học cuối khóa ngành Kinh doanh quốc tế, ngoài việc giúp sinh viên phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề, các bạn còn được khuyến khích tích lũy kinh nghiệm làm việc để nâng cao năng lực bản thân. Đây sẽ là nền tảng vững chắc cho những cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

Triển vọng nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh doanh quốc tế này có cơ hội phát triển nghề nghiệp trong môi trường quốc tế. Các bạn có thể ứng tuyển vào những lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ công, thương mại, giáo dục hoặc nghiên cứu như sau:

 • Marketing quốc tế
 • Xuất nhập khẩu
 • Công ty đa quốc gia và công ty con
 • Quản trị kinh doanh
 • Nghiên cứu kinh doanh
 • Chiến lực và phát triển

Bắt đầu hành trình của bạn tại Western Sydney Việt Nam

Tìm hiểu lộ trình học tập và Điều kiện xét tuyển thẳng của chương trình Cử nhân Western Sydney

Đăng ký tư vấn Download brochure

Chuyển tiếp du học đến Đại học Western Sydney

Chương trình Chuyển tiếp du học đến Đại học Western Sydney dựa trên sự công nhận chuyển đổi tín chỉ giữa Viện ISB, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam và Đại học Western Sydney có tổng thời gian đào tạo là 3 năm với 10 chuyên ngành đào tạo về lĩnh vực kinh doanh.

Tìm hiểu thêm