Xác nhận đăng ký tư vấn chương trình học

Cảm ơn bạn đã đăng ký tư vấn thông tin từ Western Sydney Việt Nam

Bộ phận tuyển sinh sẽ sớm liên hệ với bạn.Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 028 3622 1818

Email: bbus.admission@westernsydney.edu.vn (Chương trình Cử nhân)
hoặc mba@westernsydney.edu.vn (Chương trình Thạc sĩ)