Trở thành Tân sinh viên Western Sydney Việt Nam

Trải nghiệm học với Mô hình Cử nhân Úc mang tính toàn cầu từ Đại học Western Sydney nằm trong Top 300 – 1.2% thế giới

  • Cơ hội nhận bằng đôi từ Đại học Western Sydney (Úc)
  • Giảng viên đạt chuẩn AACSB toàn cầu về giảng dạy
  • Bằng cử nhân do Đại học Western Sydney cấp được quốc tế công nhận
  • 100% Sinh viên đầu vào có IELTS trên 6.5

Đăng ký tư vấn

Thông tin học sinh