Cử nhân Western Sydney<br/>Ngành Marketing

Chương trình Cử nhân Western Sydney – Ngành Marketing sẽ giúp bạn xây dựng kiến thức nền tảng về kinh doanh và kiến thức chuyên sâu về hoạt động Marketing. Khóa học nhằm đào tạo những ứng viên có khả năng làm việc trong môi trường kinh tế, xã hội và công nghệ ngày càng phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động Marketing hiện đại.

Cấu trúc chương trình

Thời gian học: 1 – 2 năm

Môn học:

 • Academic English
 • Business Communications
 • Principles of Economics
 • Principles of Accounting
 • Principles of Marketing
 • Principles of Management
 • Business Law
 • International Business
 • Statistics for Business
 • Human Resource Management
 • Consumer Behaviour
 • Corporate Finance

Thời gian học: 1 – 1.5 năm

Môn học:

 • Financial Institutions and Markets
 • Enterprise Innovation and Markets
 • The Service Enterprise
 • Marketing Communication
 • Marketing Research
 • Brand and Product Management
 • Business to Business Marketing
 • Design Thinking for Creativity
 • International Marketing
 • Strategic Marketing Management
 • Leadership and Entrepreneurship
 • Marketing Planning Project 

Thời gian học: 1 – 1.5 năm

Sinh viên chuyển tiếp đến Đại học Western Sydney (Úc) có thể lựa chọn thêm các chuyên ngành khác về thị trường.

Quản trị nhà hàng khách sạn (Hospitality Management)

Chuyên ngành Quản trị nhà hàng khách sạn được thiết kế để chuẩn bị cho sinh viên phát  triển sự nghiệp không chỉ liên quan đến dịch vụ khách hàng mà còn tập trung nghiên cứu trải nghiệm của khách hàng. Sinh viên rèn luyện kỹ năng quản lý điều hành khách sạn, lên kế hoạch và thiết kế cơ sở vật chất, và quản lý hoạt động kinh doanh.

Kinh doanh quốc tế (International Business)

Chuyên ngành Kinh doanh quốc tế sẽ trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên môn về kinh doanh trên thương trường quốc tế và hiểu biết về hoạt động của hệ thống thị trường. Chương trình xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc về kinh doanh nội địa, bao gồm sự phát triển bền vững toàn cầu, chiến lược kinh doanh quốc tế, quản trị toàn cầu và marketing quốc tế.

Tiếp thị (Marketing)

Chuyên ngành Tiếp thị giới thiệu những khái niệm cốt lõi trong lý thuyết marketing, hành vi người tiêu dùng, marketing truyền thông, quản trị thương hiệu và chiến lược marketing. Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ được trang bị kiến thức và kỹ năng chuyên môn để có thể phát triển sự nghiệp marketing trong nhiều ngành nghề khác nhau và làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia.

Quản trị thể thao (Sport Management)

Chuyên ngành Quản trị thể thao phù hợp với những bạn sinh viên muốn phát triển sự nghiệp về quản lý thể thao trong nước và quốc tế. Sinh viên sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng để quản lý những công việc liên quan đến thể thao trong bối cảnh toàn cầu hóa và những vấn đề mới xuất hiện trong thể thao ngày nay.

Cơ hội trao đổi học tập

Bạn đủ điều kiện tham gia Chương trình Trao đổi nếu bạn có điểm trung bình vượt qua ít nhất 30 điểm tín chỉ của các đơn vị tự chọn hoặc chính trong Giai đoạn 1 và đáp ứng các yêu cầu nhất định từ các trường đại học đối tác.

Xin lưu ý rằng bạn sẽ không thể tham gia Chương trình Trao đổi khi bạn bước vào Giai đoạn 2. Đơn đăng ký trao đổi học tập có thể đóng từ 5 đến 9 tháng trước khi khởi hành. Điều này nhằm đảm bảo bạn có đủ thời gian sắp xếp mọi thứ để chuyến trao đổi học tập bạn thành công.

Năng lực đầu ra của sinh viên

Sinh viên tốt nghiệp có thể thỏa mãn yêu cầu học thuật của chứng nhận Certified Practising Marketer, đồng thời có thể đăng ký làm thành viên của Học viện Marketing Úc và Cộng đồng Australia Marketing and Social Research (AMSRS). Với kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Marketing trong vòng 2 năm, bạn sẽ đủ điều kiện để đăng ký thành viên chính thức của Học viện này.

Triển vọng nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này có thể ứng tuyển vào các vị trí của tổ chức nhà nước và tư nhân ở những lĩnh vực chuyên môn sau:

 • Quản lý sản phẩm và thương hiệu
 • Quản trị hoạt động quảng cáo
 • Phân tích thị trường
 • Nghiên cứu thị trường
 • Quản trị Marketing
 • Tư vấn Marketing
 • Quản trị điều phối và logistics

Bắt đầu hành trình của bạn tại Western Sydney Việt Nam

Tìm hiểu lộ trình học tập và Điều kiện xét tuyển thẳng của chương trình Cử nhân Kinh doanh Western Sydney BBus

Đăng ký tư vấn Download Brochure

Chuyển tiếp du học đến </br/>Đại học Western Sydney (Úc)

Chương trình Chuyển tiếp du học đến Đại học Western Sydney (Úc) dựa trên sự công nhận chuyển đổi tín chỉ giữa Viện ISB, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam và Đại học Western Sydney (Úc) có tổng thời gian đào tạo là 3 năm với 10 chuyên ngành đào tạo về lĩnh vực kinh doanh.

Tìm hiểu thêm