hinh-header

Tiêu chí xét tuyển

 
Yêu cầu học thuật
Yêu cầu tiếng anh
Giai đoạn 1                  
  • Tốt nghiệp chương trình cử nhân hoặc cao hơn, chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực kinh doanh tại một trường Đại học được công nhận, HOẶC
  • Tốt nghiệp chương trình cử nhân với chuyên ngành không liên quan đến lĩnh vực kinh doanh VÀ có chứng chỉ sau Đại học về Quản trị Kinh doanh do UEH-ISB cấp.
  • Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS (Academic) 6.0 (điểm Writing từ 5.0) HOẶC
  • Đạt ít nhất 70% bài thi tiếng Anh đầu vào HOẶC
  • Tốt nghiệp chương trình cử nhân của một trường Đại học được công nhận tại quốc gia nói tiếng Anh trong vòng hai năm kể từ ngày nhập học.(*)
Giai đoạn 2
  • Hoàn thành bốn môn học cơ sở ngành tại UEH-ISB.
  • Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS (Academic) 6.5 (các điểm thành phần không dưới 6.0) HOẶC
  • Đạt ít nhất 80% bài thi tiếng Anh đầu vào HOẶC
  • Tốt nghiệp chương trình cử nhân của một trường Đại học được công nhận tại quốc gia nói tiếng Anh trong vòng hai năm kể từ ngày nhập học.(*)

(*) Tùy trường hợp cụ thể.

► ĐĂNG KÝ TƯ VẤN CHƯƠNG TRÌNH WSU-MBA TẠI: https://goo.gl/forms/og08kJGOOPoLkZSi1

       gioi thieu thac si wsu       vi sao chon thac si western sydney       Thong bao tuyen sinh

 

                                  cau truc chuong trinh             Hoc phi - Hoc bong