[ONLINE VOTING] [2018 ISB Gavel Arena - Round 2: Professional Speech] - Thuy Anh

 Contestant's Name: Thùy Anh
 School: THPT Lê Văn Tám
 Speech Title: Fear

-------------------------------------------------
 CÁCH THỨC BÌNH CHỌN:
 VOTE HỢP LỆ CẦN PHẢI:
 Like và follow fanpage ISB Gavel Club: bắt buộc
 1 react (like/love/...) = 2 điểm
 1 comment có hashtag #top8 = 3 điểm
 1 public share kèm hashtag #isbgavelclub #isbgavelarena = 5 điểm
 THỜI GIAN BÌNH CHỌN: từ ngày 2/8/2018 đến 23h59 ngày 18/8/2018
 Kết quả sẽ được thông báo vào ngày 21/08/2018.

 

Bình luận

Nhập mã captcha *

Bài liên quan