lien-he

Liên hệ

 

Viện Đào tạo Quốc tế - Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

 • 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
 • Điện thoại: (08) 5446 5555
 • Hộp thư: info@isb.edu.vn

.............................................................

Để biết thêm thông tin về khóa học và nhập học, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Chương trình  Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Western Sydney - MBA

 • 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM
 • Tel:       (08) 5446 5555
 • Hotline: 093 885 4488
 • Email:   mba@westernsydney.edu.vn

.............................................................

Chương trình Cử nhân Kinh doanh Western Sydney - BBUS

 • 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
 • Tel:       (08) 5446 5555
 • Hotline: 0909 607 337
 • Email:    wsu.bbus@isb.edu.vn

Nhập mã captcha *