Kỹ năng mềm

Viện Đào tạo Quốc tế (ISB) thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt tập huấn kỹ năng mềm cho sinh viên, nhằm góp phần giúp sinh viên nâng cao khả năng năng giao tiếp, ứng xử, nhạy bén với công việc và giải quyết các vấn đề một cách nhanh nhất có thể.

Các khóa kỹ năng tiêu biểu:

  • Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
  • Kỹ năng thuyết trình
  • Kỹ năng tư duy tích cực
  • Kỹ năng làm việc nhóm
  • Khám phá sức mạnh tiềm ẩn của bản thân
  • Kỹ năng ăn uống trên bàn tiệc

 

THONG-TIN vi-sao-chon-ICON ICON-GIANG-VIEN ICON-TAI-CHINH ICON-QUAN-TRI ICON-MARKETING
ICON-thuyet-trinh ICON-HOC-BONG ICON-HOSOTS ICON-DKTS ICON-NGOAI-KHOA ky-nang-mem-icon

 

 

Bình luận

Nhập mã captcha *

Bài liên quan