Kết quả phúc khảo kỳ thi Kiểm tra năng lực WSU

Kết quả chấm phúc khảo kỳ thi đánh giá năng lực sẽ được thông tin đến thí sinh sau khi bộ phận Đào tạo xem xét và đánh giá lại bài thi của thí sinh.

 

Bình luận

Nhập mã captcha *

Bài liên quan