wsu-banner - Copy

Cơ sở vật chất

Một số hình ảnh về điểm học tập và chỗ ở tại Đại học Western Sydney, Úc:

rooftop-200h     1 parramatta-library-1
1
parramatta-library  2 acoomodation-2
2
acoomodation-1  3 1psq-levels_498x310