Tiếng Anh đã dần dần trở thành một tiêu chuẩn không thể thiếu

Ngoại ngữ đặc biệt là tiếng Anh đã dần dần trở thành một tiêu chuẩn không thể thiếu đối với nguồn lao động trẻ tại Việt Nam.