Nộp hồ sơ như thế nào?

Tổ chức đào tạo Giai đoạn 1 ở Việt Nam, học tại trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh - Viện Đào tạo Quốc tế (UEH-ISB), chương trình WSU- MBA có ba đợt nhập học chính hằng năm vào tháng Ba, tháng Sáu và tháng Chín.

Xem: Chi tiết hướng dẫn nộp hồ sơ