Điều kiện đầu vào?

Yêu cầu về học thuật

. Ứng viên phải có bằng cử nhân tốt nghiệp đại học trong nước hoặc nước ngoài

. Học sinh hiện đang theo học chương trình MBUS được cung cấp bởi UEH-ISB có thể chuyển hướng tới chương trình MBA của UWS.

Yêu cầu tiếng Anh

. Các ứng viên phải cung cấp chứng nhận về trình độ tiếng Anh tương đương với IELTS 6.0

. Hoặc vượt qua kỳ thi kiểm tra tiếng Anh do Viện tổ chức (Placement Test UEH-ISB)

. Hoặc tốt nghiệp từ một trường đại học nước ngoài, mà ngôn ngữ giảng dạy là bằng tiếng Anh trong vòng hai năm trở lại.

Yêu cầu cho giai đoạn 2

. Học sinh hoàn thành các môn giai đoạn 1 và cung cấp chứng nhận về trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 6.5 (không có kỹ năng nào dưới 6.0)

. Hoặc vượt qua bài kiểm tra trình độ Tiếng Anh của WSU(Placement Test UWS).