Các ngành đào tạo tại UWS Việt Nam

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (Master of Business Administration) là chương trình hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế TP.HCM và Đại học Western Sydney (UWS), Australia theo giấy phép số 339/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đào tạo những chuyên gia, nhà quản lý có năng lực chuyên môn sâu, thông thạo trong việc tổ chức, điều hành và quản lý kinh doanh; đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội trong xu thế hội nhập nền kinh tế toàn cầu.

Đặc biệt, chương trình đào tạo cung cấp đa dạng 10 lĩnh vực chuyên ngành để học viên có thể lựa chọn học trong giai đoạn 2 phù hợp theo mục tiêu nghề nghiệp của mình:

  • Tài chính và Đầu tư_Finance and Investmen
  • Quản trị_Management
  • Tiếp thị_ Marketing
  • Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng_ Logistics and Supply Chain Management
  • Du lịch, KSNH_ Hospitality and Tourism
  • Kinh doanh bền vững_ Sustainable Business
  • Đổi mới và khởi nghiệp_ Innovation and Entrepreneurship
  • Quản trị nguồn nhân lực_ Human Resources
  • Quản lý Bất động sản_Property
  • Information and Communications Technology

Xem: thông báo tuyển sinh