hinh-header

Cấu trúc chương trình đào tạo

Chương trình bao gồm 2 cấp độ Tiếng Anh học thuật (EAP) và 24 môn học, trong đó bốn môn thuộc khối kiến thức cơ sở ngành trang bị cho sinh viên những kiến thức căn bản, bốn môn thuộc khối kiến thức chuyên nghiệp hỗ trợ sinh viên định hướng nghề nghiệp, tám môn thuộc khối kiến thức chuyên ngành giúp sinh viên có sự hiểu biết sâu rộng về tương lai của doanh nghiệp, và tám môn học tự chọn.

CÁC MÔN HỌC THUỘC KHỐI KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH

Việc trang bị đầy đủ kiến thức về cách thức hoạt động của doanh nghiệp là quan trọng và bắt buộc đối với những sinh viên thuộc khối ngành kinh doanh. Bên cạnh đó, sinh viên cũng cần nắm vững các kỹ năng tính toán, diễn giải, dự đoán và liên quan đến pháp luật để có thể phân tích ngành và ra quyết định hiệu quả. Do đó, chương trình học bắt đầu với bốn lĩnh vực chủ chốt trong kinh doanh, bao gồm: Tài chính doanh nghiệp; Đổi mới doanh nghiệp và thị trường; Lãnh đạo doanh nghiệp; và Luật doanh nghiệp. Các môn học này sẽ cung cấp kiến thức nền tảng cho tất cả chuyên ngành, đồng thời trang bị cho sinh viên các phương pháp và công cụ hỗ trợ cho việc học của họ.

CÁC MÔN HỌC THUỘC KHỐI KIẾN THỨC CHUYÊN NGHIỆP

Dù là chủ doanh nghiệp hay là một nhà lãnh đạo doanh nghiệp trong tương lai, bạn đều cần tập trung vào phát triển nghề nghiệp của mình. Do đó, tất cả sinh viên sẽ được chọn học theo một trong định hướng nghề nghiệp nhất định, thông qua việc phát triển các kỹ năng cá nhân và hiểu rõ đòi hỏi của thị trường, nhờ đó nâng cao cơ hội tuyển dụng sau này.

Sinh viên có thể lựa chọn một trong ba khối kiến thức chuyên nghiệp - mỗi lĩnh vực được thiết kế xoay quanh một chủ đề lớn, bao gồm: Tiền tệ (Kế toán, Kinh tế, Tài chính ứng dụng, Tài sản); Thị trường (Marketing, Kinh doanh quốc tế, Quản lý nhà hàng khách sạn, Quản trị thể thao) và Quản lý (Quản trị nguồn nhân lực, Quản lý). Những môn học này sẽ cung cấp cho sinh viên khả năng xây dựng kế hoạch phát triển nghề nghiệp, tư duy sáng tạo, kỹ năng kinh doanh thực tiễn, và cơ hội khám phá tương lai của doanh nghiệp thông qua môn học tích hợp cuối khóa theo cách tiếp cận ứng dụng liên quan đến lĩnh vực nghề nghiệp của mình.

CÁC MÔN HỌC TỰ CHỌN

Sinh viên hoàn thành chương trình học tại trường Western Sydney University có thể học thêm tám môn tự chọn cho chuyên ngành thứ hai. Chuyên ngành thứ hai có thể thuộc lĩnh vực khác ngoài kinh doanh và bổ trợ cho chuyên ngành chính thuộc lĩnh vực kinh doanh của sinh viên và bao gồm: Quảng cáo, Luật kinh doanh, Quản lý nhà nước; Sinh học phân tử và tế bào; Biến đổi khí hậu toàn cầu; Môi trường và phát triển bền vững; Quản lý sức khỏe; Quan hệ công chúng; Giảng dạy bậc THCS; Phát triển bền vững; Du lịch; Nghiên cứu đô thị.

► ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TẠI: https://goo.gl/forms/C21NtmL10xDBxPrT2

CÁC CHUYÊN NGÀNH

Tài chính ứng dụng Quản trị nhà hàng khách sạn
Marketing Quản trị nguồn nhân lực
Quản trị Bất động sản
Kế toán Quản trị thể thao
Kinh tế học Kinh doanh quốc tế (*)

 

(*) Chuyên ngành này được tổ chức giảng dạy tại UEH-ISB, tùy thuộc vào số lượng sinh viên đăng ký. Những chuyên ngành còn lại chỉ được giảng dạy tại Đại học Western Sydney.

STAGE 1

At UEH-ISB (2 years)

    

English for Academic Purposes 4

English for Academic Purposes 5

Academic Skills

Principles of Economics

Business Communications

Statistics for Business

Principles of Marketing

Principles of Accounting

Applied Econometrics

Corporate Finance

Consumer Behavior

Managerial Economics

Principles of Management

International Business

 

 

       
STAGE 2 - INTERNATIONAL BUSINESS MAJOR

At UEH-ISB or Western Sydney

 

 

Enterprise Law

Enterprise Innovation and Markets

Enterprise Innovation and Markets

Managing in the Global Environment

The Service Enterprise

Globalisation and Sustainability

Export Strategy and Applications

The Markets of Asia

   

International Marketing

Leadership and Entrepreneurship

International Business Strategy

International Business Project

 

 

                                  Tieu chi xet tuyen             Hoc phi - Hoc bong