hinh-header

Cấu trúc chương trình đào tạo

Chương trình bao gồm 2 cấp độ Tiếng Anh học thuật (EAP) và 24 môn học, trong đó bốn môn thuộc khối kiến thức cơ sở ngành trang bị cho sinh viên những kiến thức căn bản, bốn môn thuộc khối kiến thức chuyên nghiệp hỗ trợ sinh viên định hướng nghề nghiệp, tám môn thuộc khối kiến thức chuyên ngành giúp sinh viên có sự hiểu biết sâu rộng về tương lai của doanh nghiệp, và tám môn học tự chọn.

CÁC MÔN HỌC THUỘC KHỐI KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH

Việc trang bị đầy đủ kiến thức về cách thức hoạt động của doanh nghiệp là quan trọng và bắt buộc đối với những sinh viên thuộc khối ngành kinh doanh. Bên cạnh đó, sinh viên cũng cần nắm vững các kỹ năng tính toán, diễn giải, dự đoán và liên quan đến pháp luật để có thể phân tích ngành và ra quyết định hiệu quả. Các môn học này sẽ cung cấp kiến thức nền tảng cho tất cả chuyên ngành, đồng thời trang bị cho sinh viên các phương pháp và công cụ hỗ trợ cho việc học của họ.

CÁC MÔN HỌC THUỘC KHỐI KIẾN THỨC CHUYÊN NGHIỆP

Dù là chủ doanh nghiệp hay là một nhà lãnh đạo doanh nghiệp trong tương lai, bạn đều cần tập trung vào phát triển nghề nghiệp của mình. Do đó, tất cả sinh viên sẽ được chọn học theo một trong định hướng nghề nghiệp nhất định, thông qua việc phát triển các kỹ năng cá nhân và hiểu rõ đòi hỏi của thị trường, nhờ đó nâng cao cơ hội tuyển dụng sau này.

Sinh viên có thể lựa chọn một trong ba khối kiến thức chuyên nghiệp - mỗi lĩnh vực được thiết kế xoay quanh một chủ đề lớn, bao gồm: Tiền tệ (Kế toán, Kinh tế, Tài chính ứng dụng, Tài sản); Thị trường (Marketing, Kinh doanh quốc tế, Quản lý nhà hàng khách sạn, Quản trị thể thao) và Quản lý (Quản trị nguồn nhân lực, Quản lý). Những môn học này sẽ cung cấp cho sinh viên khả năng xây dựng kế hoạch phát triển nghề nghiệp, tư duy sáng tạo, kỹ năng kinh doanh thực tiễn, và cơ hội khám phá tương lai của doanh nghiệp thông qua môn học tích hợp cuối khóa theo cách tiếp cận ứng dụng liên quan đến lĩnh vực nghề nghiệp của mình.

CÁC MÔN HỌC TỰ CHỌN

Sinh viên hoàn thành chương trình học tại trường Western Sydney University có thể học thêm tám môn tự chọn cho chuyên ngành thứ hai. Chuyên ngành thứ hai có thể thuộc lĩnh vực khác ngoài kinh doanh và bổ trợ cho chuyên ngành chính thuộc lĩnh vực kinh doanh của sinh viên và bao gồm: Quảng cáo, Luật kinh doanh, Quản lý nhà nước; Sinh học phân tử và tế bào; Biến đổi khí hậu toàn cầu; Môi trường và phát triển bền vững; Quản lý sức khỏe; Quan hệ công chúng; Giảng dạy bậc THCS; Phát triển bền vững; Du lịch; Nghiên cứu đô thị.

► ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TẠI: https://goo.gl/forms/C21NtmL10xDBxPrT2

CÁC CHUYÊN NGÀNH

Tài chính ứng dụng (*) Kinh tế học
Marketing (*) Quản trị nhà hàng khách sạn
Kinh doanh quốc tế (*) Quản trị nguồn nhân lực
Quản trị Bất động sản
Kế Toán Quản trị thể thao

(*) Những chuyên ngành này được tổ chức giảng dạy tại UEH-ISB, tùy thuộc vào số lượng sinh viên đăng ký. Những chuyên ngành còn lại chỉ được giảng dạy tại Western Sydney.​

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẠI VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

CHUYÊN NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ 

GIAI ĐOẠN 1
Tại UEH-ISB (2 năm)
English for Academic Purposes 4 Principles of Accounting
English for Academic Purposes 5 Statistics for Business
Academic Skills Corporate Finance
Business Communications Consumer Behavior
Principles of Economics Managerial Economics
Principles of Management Applied Econometrics
Principles of Marketing International Business
GIAI ĐOẠN 2 
Tại UEH-ISB hoặc Western Sydney​ (1.5 năm)
Enterprise Law The Markets of Asia
Enterprise Innovation and Markets International Marketing
Managing in the Global Environment Design Thinking for Creativity
The Service Enterprise Leadership and Entrepreneurship
Globalisation and Sustainability International Business Strategy
Export Strategy and Applications International Business Project

CHUYÊN NGÀNH MARKETING

GIAI ĐOẠN 1
Tại UEH-ISB (2 năm)
English for Academic Purposes 4 Principles of Accounting
English for Academic Purposes 5 Statistics for Business
Academic Skills Corporate Finance
Business Communications Consumer Behavior
Principles of Economics Managerial Economics
Principles of Management Applied Econometrics
Principles of Marketing Organisational Behaviour
GIAI ĐOẠN 2 
Tại UEH-ISB hoặc Western Sydney​ (1.5 năm)
Financing Enterprise Brand and Product Management
Enterprise Law Business to Business Marketing
Enterprise Innovation and Markets Design Thinking for Creativity
The Service Enterprise International Marketing
Marketing Communications Strategic Marketing Management
Marketing Research Marketing Planning Project

CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH ỨNG DỤNG

GIAI ĐOẠN 1
Tại UEH-ISB (2 năm)
English for Academic Purposes 4 Statistics for Business
English for Academic Purposes 5 Principles of Management
Academic Skills Corporate Finance
Business Communications Consumer Behavior
Principles of Economics Managerial Economics
Principles of Accounting Applied Econometrics
Principles of Marketing Organisational Behaviour
GIAI ĐOẠN 2 
Tại UEH-ISB hoặc Western Sydney​ (1.5 năm)
Financing Enterprise International Finance
Enterprise Law Bank Management
Enterprise Innovation and Markets Innovation, Enterprise and Society
Financial Institutions and Markets Derivatives
Investment Management Security Analysis and Business Valuation
Working in Professions Economics and Finance Engagement

 

                                  Tieu chi xet tuyen             Hoc phi - Hoc bong