Cử nhân BBC

Chương trình Cử nhân Kinh doanh và Thương mại (BBC WSU) do trường đại học Western Sydney (Úc) cấp bằng,  không chỉ trang bị cho bạn đầy đủ các kiến thức nền tảng của môi trường kinh doanh hiện đại mà còn phát triển các kỹ năng mềm để bạn có thể nhanh chóng hội nhập và nắm bắt các hoạt động trong môi trường kinh doanh

THONG-TIN vi-sao-chon-ICON ICON-GIANG-VIEN ICON-apply ICON-be-giang
ky-nang-mem-icon ICON-CHUYEN-NGANH ICON-TAI-CHINH ICON-QUAN-TRI ICON-MARKETING
ICON-DKTS ICON-HOSOTS ICON-HOC-BONG ICON-team khai-giang-3
ICON-thuyet-trinh ngoai-khoa-2 ngoai-khoa-1 ICON-KY-NANG-MEM ICON-NGOAI-KHOA

 

 

Bình luận

Nhập mã captcha *

Bài liên quan