Chuyên ngành Tài chính ứng dụng

Tài chính là một lĩnh vực phức tạp và năng động, nghiên cứu về các thị trường tài chính, các thể chế và công cụ tài chính. Lĩnh vực này đòi hỏi các chủ thể không chỉ am hiểu về cách huy động, phân phối và sử dụng nguồn tài chính một cách hợp lý mà còn có khả năng đánh giá rủi ro của các dự án. Với sự chú trọng vào các ứng dụng thực tế, chuyên ngành Tài chính ứng dụng trang bị cho bạn kiến thức chuyên môn cũng như các kỹ năng cần thiết cho nghề nghiệp tương lai.

 

Công nhận quốc tế

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính ứng dụng và được làm việc trong ngành  dịch vụ tài chính có thể đăng kí trở thành thành viên của Hiệp hội Dịch vụ Tài chính của Úc (FINSIA).

 

Cơ hội nghề nghiệp

Trong xu hướng toàn cầu hóa, tư nhân hóa và gỡ bỏ các rào cản quy định cùng các thành tựu về khoa học kĩ thuật, lĩnh vực đầu tư tài chính đã và đang mở ra nhiều cơ hội việc làm khác nhau. Sau khi tốt nghiệp chương trình Cử nhân Kinh doanh và Thương mại chuyên ngành Tài chính ứng dụng của UWS, bạn có thể ứng tuyển vào những lĩnh vực tài chính sau đây:

 • Tài chính doanh nghiệp
 • Hoạch định chiến lược và thẩm định dự án
 • Thị trường vốn và tiền tệ
 • Quản trị dịch vụ tài chính
 • Quản trị rủi ro ngân quỹ
 • Phân tích vốn và kinh doanh
 • Phân tích ứng dụng
 • Trung gian tài chính
 • Tư vấn đầu tư tài chính
 • Quản trị danh mục đầu tư
 • Quản trị tài chính công

 

THONG-TIN vi-sao-chon-ICON ICON-GIANG-VIEN ICON-1 ICON-QUAN-TRI ICON-MARKETING
ICON-apply ICON-HOC-BONG ICON-HOSOTS ICON-DKTS ICON-NGOAI-KHOA ICON-KY-NANG-MEM

 

 

Bình luận

Nhập mã captcha *

Bài liên quan