Chương trình ngoại khóa

Chương trình dã ngoại kết hợp nhiều trò chơi, thử thách nhằm gia tăng sự gắn kết giữa các thầy trò và rèn luyện cách thức làm việc nhóm, để từng bước hoàn thiện các kỹ năng cho Sinh viên.

 

                               

 

 

 

vi-sao-chon-ICON ICON-GIANG-VIEN ICON-TAI-CHINH ICON-QUAN-TRI ICON-MARKETING
khai-giang-3 ICON-HOC-BONG ICON-HOSOTS ICON-DKTS ICON-KY-NANG-MEM

 

 

Bình luận

Nhập mã captcha *

Bài liên quan