Góc sinh viên

avatar

[INFOGRAPHIC] Experience and Success with WSU-BBUS Program

Ngoài kiến thức nền tảng, chương trình Cử nhân quốc tế của Western Sydney University

 

NHP_6892

Western Sydney University Open Day 2017 - Your Success starts here!

Buổi hội thảo đã diễn ra với sự tham gia của các bạn học sinh

 

seminar-from-uqam-(canada)-competing-on-resources-source-of-competitive-advantage-_76_170303181834.294

Seminar From UQAM (Canada) "Competing On Resources: Source of Competitive Advantage"

Người tham dự hội thảo được truyền cảm hứng tích cực từ Giáo sư Andrew

 

0

Định hướng mục tiêu rõ ràng với buổi Seminar: First step in your Career path

Dù chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nhưng những chia sẻ của thầy Nguyễn

 

Cuộc sống sinh viên WSU