Kỳ Thi Kiểm Tra Năng Lực

Print

Hướng dẫn xác nhận nhập học

Khi nhận được thư mời nhập học, đồng nghĩa thí sinh đã đạt đủ các

 

Print

Kết quả phúc khảo kỳ thi Kiểm tra năng lực WSU

Kết quả chấm phúc khảo kỳ thi đánh giá năng lực sẽ được thông tin

 

Print

Hướng dẫn làm bài thi Kiểm tra năng lực & đề thi mẫu

Bài thi kiểm tra năng lực của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

 

Print

Hướng dẫn đăng ký thi kiểm tra năng lực

Thí sinh có thể đăng ký dự thi bằng 2 cách: - Nộp hồ sơ đăng

 

Print

Chính sách học bổng của kỳ thi kiểm tra năng lực

Dựa trên kết quả của kỳ thi kiểm tra năng lực 2019, chương trình Cử

 

Vì sao chọn Western Sydney University?