Cử nhân WSU

cn-mar

Chuyên ngành Marketing

Marketing là một lĩnh vực rộng lớn và bao quát hơn, yêu cầu kiến thức

 

dieu-kien-tuyen-sinh

Điều kiện tuyển sinh

Điều kiện tuyển sinh

 

vi-sao-chonbbc

Vì sao chọn WSU BBC

Được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng để có thể thực hiện

 

Cuộc sống sinh viên WSU