Cử nhân WSU

ngoai-khoa

Chương trình ngoại khóa

Chương trình dã ngoại kết hợp nhiều trò chơi, thử thách nhằm gia tăng sự

 

ky-nang-mem

Kỹ năng mềm

Viện Đào tạo Quốc tế (ISB) thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt tập

 

thac-si-uws

Tổng quan

Cử nhân thương mại và kinh doanh do trường đại học Western Sydney, Úc cấp

 

Cuộc sống sinh viên WSU